"> آی کیوکودکان چگونه تفسیر می‌شود؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

آی کیوکودکان چگونه تفسیر می‌شود؟

آی کیوکودکان چگونه تفسیر می‌شود؟  تفسیر تقریبی آی کیو کودکان کار بسیار مهمی

است که توسط مادران قابل تشخیص است.آی کیو کودکان نشان می دهد که از نظر

هوشی در چه حدی هستند.

 

 

آی کیوکودکان چگونه تفسیر می‌شود؟

آی کیوکودکان چگونه تفسیر می‌شود؟

 

 

نمره تست هوش کودک چه چیزی را نشان می دهد؟

 

آی کیو کودکان چگونه تفسیر می شود؟

آی کیو یا همان بهره هوشی است که توانایی استدلال را می‌سنجد. هرچه این نمره

بالاتر باشد، توانایی استدلال فرد بالاتر است. اگر نمودار بهرۀ هوشی تمام افراد جهان

ترسیم شود، نموداری منحنی‌شکل مانند زنگوله به‌دست می‌آید. به این معنی که بیشتر

نمره‌ها در وسط منحنی قرار می‌گیرد. میانگین این نمودار به‌طور دقیق نمرۀ ۱۰۰ است.

 

 به دو طرف نمودار نزدیک شوید، جمعیت کم‌ و کمتر می‌شود

برای بهتر فهمیدن معنی اعداد آزمون هوش، ابتدا باید پراکندگی اعداد را بسنجید و این

کار را با محاسبۀ انحراف معیار انجام دهید. به زبان ساده، انحراف معیار میزان

پراکندگی نمره‌ها را از میانگین نشان می‌دهد.

 

انحراف معیار در تست هوش

 

وقتی شما از نحوۀ قرارگرفتن این اعداد در نمودار آگاه شوید، بهتر می‌توانید

طبقه‌بندی‌هایی که براساس آزمون هوش انجام می‌گیرند درک کنید.

 

چرا آی کیو بین ۱۱۵ تا ۱۳۰ نشان‌دهندۀ تیزهوشی خفیف است؟ یا چرا نمرۀ‌ ۱۳۱ تا

۱۴۵ نشان‌دهندۀ تیزهوشی است؟ جواب این سؤالات با بررسی انحراف معیار نمودار

آزمون هوش مشخص می‌شود. انحراف معیاری که در بیشتر آزمون‌ها به‌کار گرفته

می‌شود ۱۵ است. حدود ۷۰ درصد نمره‌ها به اندازۀ یک انحراف معیار بالا یا پایین‌تر

از ۱۰۰ قرار می‌گیرند. به این معنی که ۷۰ درصد نمره‌ها بین ۸۵ تا ۱۱۵ هستند. این

پیشنهاد مطالعه:  معرفی کتاب چگونه فرزند باهوش تری تربیت کنیم ؟

نمره‌ها به‌عنوان میانگین هوش یا هوش نرمال درنظر گرفته می‌شوند.

 

هرچه این اعداد از ۱۰۰ فاصله بگیرند، تعداد افرادی که این نمره‌ها را کسب می‌کنند.

کمتر می‌شود. اگر از نمرۀ ۱۰۰ یک انحراف معیار بالاتر یا یک انحراف معیار پایین‌تر

بروید، ۲۵ درصد افراد در این منطقه قرار دارند. به عبارت دیگر، ۲۵ درصد از

جمعیت کرۀ زمین نمرۀ هوشی معادل ۷۰ تا ۸۵ یا ۱۱۵ تادارند و تنها ۵ درصد از کل

جمعیت جهان در دو انتهای نمودار هوش قرار دارند.

 

 

طبقه‌بندی تیزهوشی افراد بر اساس تست آی کیو

 

به‌طور معمول، افراد فکر می‌کنند همۀ کودکان تیزهوش در یک گروه قرار می‌گیرند و

نیازهای آموزشی و پرورشی مشابهی دارند. در حالی که این عقیده سراسر اشتباه

است و هرچه نمرۀ آزمون هوش افراد از میانگین ۱۰۰ فاصله بگیرد، نیازهای آن‌ها

نیز تغییر می‌کند. درواقع، افراد مختلف با بهرۀ هوشی متفاوت از اساس با هم فرق

می‌کنند و آموزش‌ها و مراقبت‌های خاص خود را نیاز دارند.

 

ضریب هوشی ۱۱۵ تا ۱۲۹:  تیزهوش خفیف

ضریب هوشی ۱۳۰ تا ۱۴۴:  تیزهوش متوسط

ضریب هوشی ۱۴۵ تا ۱۵۹:  بسیار تیزهوش

ضریب هوشی ۱۶۰ تا ۱۷۰:  تیزهوش استثنائی

ضریب هوشی ۱۸۰: افراد برگزیده

 

با نگاهی به نمره‌های آزمون هوش، متوجه می‌شوید که هر گروه به اندازۀ یک انحراف

معیار از عدد ۱۰۰ فاصله می‌گیرد. البته این فقط مختص نمره‌های بالای ۱۰۰ نیست و

نمره‌های کمتر از ۱۰۰ هم به همین صورت هستند. توجه داشته باشید به اندازۀ یک

انحراف معیار فاصله از عدد ۱۰۰ طبیعی است. وقتی وارد گروه نمره‌های ۷۰ تا ۸۴

پیشنهاد مطالعه:  اگر تیز هوشی شناسایی نشود

می‌شوید، عملکرد مغز متوسط است. اگر یک انحراف معیار پایین‌تر بیایید و نمودار را

بررسی کنید، وارد گروه نمره‌های ۵۵ تا 70می‌شوید؛ افراد این گروه کم‌توان ذهنی

متوسط هستند.

 

درباره آزمون هوش احتیاط کنید

 

شاید در گذشته تصور می‌شد آزمون هوش یا همان آزمون آی کیو آزمایشی علمی است،

اما اکنون دیگر این تصور وجود ندارد. چراکه نمره‌های به‌دست‌آمده در این آزمایش

ممکن است، براساس عملکرد کودک، از روزی به روز دیگر متفاوت باشد. بنابراین،

همیشه احتمال خطا وجود دارد و با توجه به این احتمال خطا، نمرۀ واقعی می‌تواند

بالاتر یا پایین‌تر باشد.

مطالب مرتبط:

آموزش داستان نویسی به کودکان

پرورش کودک هوشمند و آگاه

مفهوم زمان برای کودک

پرورش تفکر انتقادی در کودکان

لذتبخش کردن کتابخوانی برای کودک

 

 

منبع : کودکت

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×