"> آموزش شعر و شاعری-آموزش تقطیع اوزان عروضی (جلسه چهارم) - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

آموزش شعر و شاعری-آموزش تقطیع اوزان عروضی (جلسه چهارم)

به نام خدا
آموزش شعر و شاعری-آموزش تقطیع اوزان عروضی (جلسه چهارم)

آموزش شعر و شاعری-آموزش تقطیع اوزان عروضی (جلسه چهارم)

تقطیع اوزان عروضی

دوستان و همراهان گرامی ، سلام !

با عرض پوزش به دلیل وقفه ای که در جریان کلاسهای اینترنتی آموزش شعر و شاعری بخش آموزش عروض پیش آمد ، می پردازیم به درس جدید این جلسه ، با نام تقطیع اوزان عروضی. یکی از پر کاربرد ترین اوزان ، وزن « فاعلاتن – فاعلاتن – فاعلاتن – فاعلن » می باشد ، که با هم آنرا تقطیع می کنیم.

تقطیع این وزن به شکل زیر است:

فا- ع – لا – تن / فا- ع – لا – تن/ فا- ع – لا – تن/ فا- ع – لن

بلند- کوتاه – بلند- بلند/بلند- کوتاه – بلند- بلند/بلند- کوتاه – بلند- بلند/بلند-کوتاه- بلند

– U – / – – U – / – U – / – – U –

در واقع چهار رکن داریم.

حال به بیت زیر توجه کنید:

تا زمانی کز کرَم ابر نظر بر بام ماست **

غم مخور آسوده دل کن ، چون رواج کار ماست. « باقی »

اینک مطابق درسهای جلسات قبل این بیت را تقطیع می کینیم.

املای عروضی ِ آن به شکل زیر است:

تا – ز – ما – نی / کز- کَ – رم – ا َب/ ر ِ – نَ – ظر- بر/ با- م – ماست

غم – مَ – خـُر- آ / سو – دِ – دل- کن/ چـُن – رَ – وا – ج ِ / کا- م ِ – ماست

همانگونه که در تقطیع ِ مصراع ِ اول ( در ابتدای رکن سوم ) دیده می شود،حرف ِ « ر ِ » یک هجای کوتاه است ، که قاعدتا” باید ، هجای بزرگ می بود .که از اختیارات شاعری استفاده شده و در رکن سوم به جای « فاعلاتن » از « فـَعـَلاتن » استفاده شده است

پیشنهاد مطالعه:  کلیاتی در باب آموزش شعر و شاعری به صورت اینترنتی

نکته:

همانگونه که در جلسات قبل گفتیم ، شاعر مختار است در صورت نیاز از « فعلاتن» به جای «فاعلاتن» و بالعکس استفاده نماید.

به این بیت معروف از حضرت حافظ دقت کنید:

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند
گِل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

همانگونه که می بینید ، شروع مصراع اول با فاعلاتن است در حالیکه مصراع دوم با فعلاتن شروع می شود.

تا دیداری دیگر خداوند یارتان باد.

« باقی »

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده سبز ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×