"> آسیب های اجتماعی نوپدید-ویژگی های چت کردن در اتاق های گفتگو - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

آسیب های اجتماعی نوپدید-ویژگی های چت کردن در اتاق های گفتگو

چت کردن خصوصیات بارزی دارد که بدو ن شک آزاد بودن ، مخفی ماندن ، ناشناس بودن و تغییر هویت در اتاق گفتگو از مهمترین این خصوصیات می باشد.

در قسمت اول مطلب آسیب های اجتماعی نوپدید چت کردن و اتاق گفتگو و اینترنت  به طور اجمال به معرفی این آسیب پرداختیم و حال در ادامه مطلب به ویژگیها و خصوصیات چت کردن در چت روم های اینترنتی می پردازیم:

2- ویژگی های چت کردن در اتاق های گفتگو

آزادی زیاد هنگام چت کردن :

چت کردن خصوصیات بارزی دارد که بدو ن شک آزاد بودن اولین نشانه هر اتاق گفتگوئی می باشد. در اکثر اتاق های گفتگو اشخاص آزادند به هر گونه بحث و گفتگوئی پیرامون مسائل مختلف بپردازند .

مجله اینترنتی مهکام-آسیب های اجتماعی نوپدید-ویژگی های چت کردن در اتاق های گفتگو

مجله اینترنتی مهکام-آسیب های اجتماعی نوپدید-ویژگی های چت کردن در اتاق های گفتگو

امکان تغییر هویت ( انتخاب هویت مجازی) :

شما در دنیای واقعی از بدو تولد یک هویت و نام و نشانی برایتان تعریف میشود. تحت همان نام در محیط خانواده رشد مییابید و در محیط اجتماعی وارد میروید و دارای یک شخصیت اجتماعی میشوید و زیر نظر آن به ایفای نقش می پردازید. اما در دنیای مجازی و به تبع آن در اتاق های چت شما میتوانید با ساخت شناسه های مختلف و اختیار کردن نام های مختلف در هر لحطه در نقش متفاوی ظاهر شوید و به صورت دلخواه خود به ایفای نقش بپردازید .

راحتی در هنگام چت کردن :

فارغ بودن از روابط پیچیده اداری رسمی و غیر رسمی که در محیط های اجتماعی وجود دارد. در اتاق های چت یا گپ و گفتگو ، شخص می تواند با لباس راحتی خود روی مبلی در منزل لم داده و به جدید ترین بحث ها و گفتگو های بپردازد.شاید شمادر دنیائی واقعی نتوانید براحتی احساسات خود را بروز دهید . محدودیت های ی که اجتماع و محیط اطرافتنان برایتان پدید میآورد و تحت عنوان انتظارات نقش از شما انتظار دارد در نقش و شخصیت بخصوص خود ظاهر شوید نخواهند گذاشت براحتی به ابراز احساسات بپردازیدو ولی در چت این امر براحتی امکان پذیر است . ابراز عشق و علاقه به همنوعان و ابراز تنفر و بطور کلی صحبت و اعمالی که در محیط های اجتماع انجام ان سخت بنظر میرسد در دنیائی مجازی کاری بس راحت می باشد.

پیشنهاد مطالعه:  سوانح و حوادث غیرترافیکی

 دسترسی 24 ساعته به چت روم ها :

ویژگی دیگر چت و چت کردن امکان استفاده در تمام  روزهای سال و تمام ساعات شبانه روز بدون وفقه و 24 ساعته امکان پذیر می باشد. و این خود باعث استفاده بیشتر بدون محدودیت زمانی و مکانی می شود.

سوء  استفاده از چت کردن ها و چت روم های اینترنت:

چت روم اینترنت می تواند یك محیط علمی باشد ولی تبدیل به یك محیط مبتذل برای بسیاری از كاربران ایرانی شده است چت روم باتوجه به زنده بودن محیط موجب انحراف دختران وسوء استفاده از پسران نوجوان وزنان ونهایتاً ازهم پاشیدن خانواده های پاک ما ایرانی ها شده است پرونده كسی كه یك دختر جوان راوادار كرده بود از جلو وب كم خود راجریان كند وبعد سوء استفاده كرده بود وتصاویر راضبط كرده بود وبدین وسیله قصد اخاذی از خانواده وی راداشت ازپرونده های قابل توجه است. بارها خانواده اعتراض می كنند كه چرا جلواین محیط گرفته نمی شود.پرونده دیگری كه دراین خصوص تشكیل گردید پرونده دختر روستایی است كه ازطریق چت فریب خورد وازخانه فرار كرده گرفتارمرد47 ساله شدو روی بازگشت نداشت. كه نهایتاً باهمكاری مقامات قضایی، پلیس وبهزیستی ازمهلكه نجات یافته ودامن خانواده بازمی گردد.

منابع :
–  امیدوار،احمد و صابری،علی اکبر(1388)اعتیاد به اینترنت، نشر نی ،ص58
– برزگر،محمدابراهیموذکایی،محمدسعید (1389) خطرات و آسیب شناسی چت ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
– صادقی،حسن(1388) اینترنت و تاثیرات اجتماعی آن، مجله اصلاح تربیت، شماره 2
– شعاع كاظمی،مهرانگیز(1387) بررسی مقایسه ای رفتار چت کردن و رابطه آن با خود پنداره دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا (س) سال تحصیلی 86-85
– كمالی مقدم ، عبدالحسین (1389)،چت و اینترنت ، انتشارات دانشگاه امیر كبیر

پیشنهاد مطالعه:  آسیب های ماهواره بر خانواده - راهکارهای مقابله و پیشنهاد

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده پاک ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×