"> آسیب های اجتماعی اینترنت بحران هویت جوانان و نوجوانان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

آسیب های اجتماعی اینترنت بحران هویت جوانان و نوجوانان

بحران هویت جوانان و نوجوانان

آسیب های اجتماعی اینترنت بحران هویت جوانان و نوجوانان

آسیب های اجتماعی اینترنت بحران هویت جوانان و نوجوانان

 

یکی دیگر از آسیب های اجتماعی اینترنت بحران هویت جوانان می باشد. در این خصوص باید گفت که:

نوجوان، به ویژه در مرحله بسیار مهم دوران بلوغ كه مرحله شكل‏ گیری هویت او می باشد و در این دوران نوجوان همواره به دنبال كشف ارزش‏ها و درونی كردن آنها می‏باشد، با استفاده از اینترنت به حجم گسترده، حیرت‏ انگیز و گوناگون اطلاعات مواجه می گردد و به ناچار در این دنیای مجازی بر اساس نیاز این دوران می خواهد هویت خویش را از طریق جستجو در اینترنت پیدا كند و بدین‏ گونه است ، که برخی از نوجوانان راه را در اینترنت گم كنند و دوران هویت‏ یابی خویش را بیش از پیش با بحران سپری كنند.
از سوی دیگر، گاهی برخی از ویژگی‏های شخصیتی مانند: سن، تحصیلات، محل سكونت،اعتقاد و حتی جنسیت در اینترنت از بین می‏رود؛ به عنوان نمونه، بسیاری از افرادی كه در اتاق‏های چت مشغول گفتگو با یكدیگر می‏باشند با مشخصاتی غیر واقعی ظاهر شده و از زبان شخصیتی دروغین كه از خود ساخته‏ اند و آن را به مخاطب یا مخاطبان خود معرفی كرده‏ اند، صحبت می‏كنند و با این حال، تاثیراتی كه همین شخصیت‏های ناشناس بر یكدیگر دارند کم نیست.

مهکام :در این دوران باید والدین و معلمان نوجوانان با شرکت در جستجو های اینترنتی در کنار فرزندان و دانش آموزان و هچنین معرفی وبسایتهای معتبر و بدور از مسائل حاشیه ای بتوانند به سیر تکاملی هویت جوانان کمک کنند.

پیشنهاد مطالعه:  نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی ( قسمت دوم)
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×