"> آسیبهای اجتماعی ناشی از ماهیت ویژه اینترنت - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

آسیبهای اجتماعی ناشی از ماهیت ویژه اینترنت

آسیب-های-اجتماعی-اینترنت

آسیب-های-اجتماعی-اینترنت

 

انواع آسیبهای اجتماعی ناشی از ماهیت و طبیعت ویژه و استثنایی اینترنت را می توان به شاخه های زیر تقسیم کرد:

1) اعتیاد اینترنتی

با دانستن این موضوع که فضای اینترنت یك فضای بسیار بزرگ و وسیع است كه گشت زدن درآن و ازاین سو به آن سو رفتن در آن بسیارآسان و راحت  می باشد و با توجه به اینكه فضای سایبر به تناسب اوضاع و احوال افراد امكانات بسیار زیادی دارد واستفاده ازاین امكانات كم هزینه نیز می باشد كسانی كه وارد این فضا می شوند . چنان مجذوب این توانایی های اینترنت می شوند. که ساعتها پای اینترنت می نشینند بدون اینکه گذشت زمان را احساس کنند. و بدون اینکه خود متوجه باشند به اینترنت اعتیاد پیدا می کنند.
معتاد اینترنتی به کسی می گویند كه نمی تواند یك روز را بدون اینترنت سپری كند و روزانه چندین ساعت درفضای اینترنت گشت می زند.از آسیبهای ناشی از اعتیاد به اینترنت می توان از :  افسردگی، اضطراب ، انزوا ، مختل شدن فعالیت های روزمره   ، رها كردن شغل (بیكاری)

2) مصنوعی شدن ارتباطات واز بین رفتن روابط صحیح اجتماعی

افراط در استفاده از اینترنت روابط چهره به چهره راكه موجب و صفا وصمیمیت می شود ازبین برده است استفاده ازایمیل – چت، شب نشینی های اینترنتی به وسیله وب كم- دوست یابی مصنوعی همه وهمه باعث ازبین رفتن صفا وصمیمیت درجامعه شده است.

3) تضعیف نهاد خانواده و صله ارحام

كسانی كه در استفاده از اینترنت افراط می كنند به جای اینكه به دنبال ارتباط برقراركردن باارحام وفامیلها باشند به دنبال چت كردن ودوست یابی درخارج از خانه هستند- یاردر خانه ما وگرد جهان می گردیم.اگر غربیها نیاز به دوست یابی اینترنتی دارند بدان جهت است كه واحد خانواده درغرب ضعیف است اما نباید این فرهنگ در ایران رسوخ كند چراكه عشق را در خانواده از بین می برد.افراط دراستفاده از اینترنت دربرخی از خانواده ها موجب طلاق گردیده است وحتی این افراط باعث شده است كه اخیراً بااصطلاح جدیدی به نام «بیوه اینترنتی» مواجه شویم.

پیشنهاد مطالعه:  علت حرام بودن شراب در قرآن و علم پزشکی

4) بی هویتی و بحران هویت

یكی از ویژه گی های حضور در اینترنت دروغگویی وپنهان كردن هویت واقعی خوداست. چراكه این فضا ناكجا آباد است. ناشناخته است وهركس باهویت واقعی وارد فضای سایبر شود ممكن است مورد سوء استفاده قرار گیرد بنابراین مجبور است هویت واقعی خود راپنهان كند واین باویژگی  دوران جوانی كه دوران هویت یابی است بسیار در تضاد است جوان كه به دنبال كشف ارزشها ودرونی كردن آن است ضدارزشی را درونی می كندكه بسیار خطرناك است.پس باید این موضوع رابه نوجوانان وجوانان متذكر شد.

5) جرأت و جسارت ارتكاب جرم به خاطر ناشناخته بودن درمحیط

کارشناسان جرم می گویند یكی از دلایل كثرت به وقوع  پیوستن جرم درحاشیه شهرها، مهاجرنشین بودن آنها و ناشناخته بودن افراد یك محله می باشد. به تجربه نیز ثابت شده است كه اگر ساکنان و اهالی یك محل همدیگر را بشناسند كمتر مرتكب جرم می شوند. فضای سایبر فضایی است كه اهالی آن درعین ارتباط با همدیگر اصلا شناختی واقعی از هم ندارند . هرروز می توان با یك هویت خاص وارد این فضا شد لذا این فضا خودبخود جرم خیز وآسیب افزا می باشد. حتی اگر پلیس هم پس از زحمات زیاد بتواند آدرس مجرم را پیدا كند چون درفضای واقعی با مرزهای جغرافیای و محدودیت های ان روبروست . مثلا اگر مجرم دركشوری دیگر ساکن باشد و از آنجا به اینترنت وصل می شود به سختی می توان اورا دستگیر و به مجازات عملش رساند .

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×