"> آزمون بی احترامی به همسر - مشاوره روانشناسی - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

آزمون بی احترامی به همسر – مشاوره روانشناسی

آزمون بی احترامی به همسر - مشاوره روانشناسی

آزمون بی احترامی به همسر – مشاوره روانشناسی

آزمون بی احترامی به همسر

آزمون بی احترامی را همسران می توانند با هم و یا به صورت تکی و انفرادی نیز انجام دهند .

در انتهای این تست بی احترامی بین زن و شوهر ، پاسخ و تفسیر آن نیز آمده است که براحتی می توانید استفاده کنید و مشخص نمایید که چه مقدار به یکدیگر احترام می گذارید .

سن :                  تحصیلات :                  شغل  :                                 تعداد فرزندان  :             سن فرزندان :                                        مدت ازدواج :        سن همسر :                 تحصیلات همسر :                    شغل همسر :               شماره پرونده :

اگر با جمله ای موافق یا مخالف هستید علامت بزنید.

           همسرتان  شما  سوال

 

شماره
خیر   بله خیر بله
        وقتی جر و بحث می کنم نمی توانم در مورد خصایص مثبت او فکر کنم. 1
        وقتی ناراحتم فقط اشکالات همسرم را می بینم. 2
        برای بعضی از کارهای همسرم هیچ ارزشی قائل نیستم. 3
        سعی کردم برخی از اشکالات همسرم را به او گوشزد کنم. 4
        نمی توانم به خصوصیات و ویژگی های همسرم افتخار کنم. 5
        همسرم را سرزنش می کنم. 6
        برخورد همسرم با مسائل زیاد جالب نیست. 7
        گاهی همسرم متکبر می شود. 8
        وقتی همسرم منفی باف شد من سعی کردم حرف های ناخوشایند به او بزنم. 9
        گاهی همسرم خیلی از خود راضی می شود. 10
        همسرم آنقدر لجوج است که تن به آشتی نمی دهد. 11
        وقت ازمن ناراحت شده بود می خواستم میز و صندلی را روی سر او بکوبم. 12
        احساس می کردم رفتارهای همسرم خیلی احمقانه اند. 13
        وقتی با نظر همسرم مخالفم نمی توانم به حرف های او گوش دهم. 14
        اغب اوقات در هنگام بحث به همسرم بی احترامی می کنم. 15
        در هنگام بحث حوصله ام از احساسات منفی او سر می رود. 16
        از نظرات همسرم بیزارم. 17
        گاهی همسرم خیلی احمق می شود. 18
        رفتار همسرم را قبول ندارم. 19
        گاهی رفتار همسرم واقعا اشتباه است. 20
        وقتی این قدر بی لیاقت است نمی توانم احترامش را بگیرم. 21
        وقتی از من ناراحت می شود به یاد سرخوردگی ها و ناراحتی هایم از او می افتم. 22
        گاهی همسرم خیلی خودخواه می شود. 23
        وقتی همسرم رفتارهای منفی می کند احساس می کنم حق دارم از او برنجم. 24
        وقتی از من انتقاد می کند به فکر انتقام می افتم. 25
        وقتی به یاد اشتباهات همسرم می افتم نمی توانم به خوبی هایش فکر کنم. 26

نمره گذاری آزمون بی احترامی :

تعداد بله هایتان را بشمارید اگر بیش از هفت (بله) دارید احتمالا زیاد از سرزنش استفاده می کنید.

همین الان به کمک رابطه خود بشتابید و کمک تخصصی از مشاورین ما در مشاوره آنلاین مهکام بگیرید و یا در کارگاههای مهارت های ارتباطی شرکت کنید.

پیشنهاد مطالعه:  تست روانشناسی خشم و عصبانیت - آزمون های روانشناسی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×