غزل

غزل سَرور مُلک فتی به مناسبت شهادت مولای متقیان امام علی (ع)

غزل سَرور مُلک فتی به مناسبت شهادت مولای متقیان امام علی (ع)www.mehcom.com

غزل سَرور مُلک فتی که به مناسبت شهادت مولای متقیان امام علی (ع) توسط استاد داود احمدی – باقی ، به حضور هموطنان گرامی تقدیم می شود . در پناه خدای علی باشید. غزل سَرور مُلک فتی آن مسیحا که دَمد جان ، نفس و بوش کجاست وآنکه مانَد نفس از حیرت جادوش کجاست خنجر حُسن که دارد طمع ِ …

ادامه نوشته »

غزل شادکام غزلی جدید از استاد داود احمدی – باقی

www.mehcom.com-غزل شادکام غزلی جدید از استاد داود احمدی - باقی

غزل شادکام شاعر : داود احمدی – باقی این مبادت که ز ما ، لحظه ای آزاد شوی به هوس پای کشانی و به خود شاد شوی گر تو را میل ِ عطا شد ، همه تن می بایست پای در گود نهی ، باعث ایجاد شوی می کنم بر تو حرام ار بکنی میل ِ کسی فرصت ِ وصل …

ادامه نوشته »

غزل لطف مداوم-شعری از شاعر عزیزمان استاد باقی

مهکام-غزل لطف مداوم-شعری از شاعر عزیزمان استاد باقی

سروده ای جدید از استاد داود احمدی – باقی که لطف نموده اند و افتخار نشر این شعر زیبایشان را برای اولین بار نصیب مجله اینترنتی آموزش خانواده مهکام قرار دادند. غزل لطف مداوم   ساقی از قهر به ما میکده تعطیل نمود تا کند جور و جفا بر همه تعجیل نمود  *** دست یابم  چو به ساقی و شوم  دامنگیر پرسم آخر …

ادامه نوشته »

غزل چشم شهلا-استاد داود احمدی – باقی

مهکام-غزل چشم شهلا-استاد داود احمدی - باقی

غزل چشم شهلا بیا این چشم در راهی ، نگارا ! کشت ما را غم بی همزبانی ، بارالها! کشت ما را *** تمام عمر اگر دانم بیایی ، صبر دارم ولی کج عهدی و امروز و فردا ، کشت ما را *** به هر نارنج ِ بر شاخی ببندم چشم حسرت شغالان را نصیب از تاک اما ، کشت …

ادامه نوشته »

غزل بخت ناکار غزلی از داود احمدی – باقی

مهکام-غزل بخت ناکار غزلی از داود احمدی - باقی

با تشکر ویژه از استاد داود احمدی – باقی که غزل بخت ناکار شعری دیگر از گنجینه نهانشان را برای انتشار در نشریه اینترنتی مهکام در اختیار این مجله قرار دادند. غزل بخت ناکار   آب اگر فرصت ِ رجعت به ره ِ رفته نمود جغد  ویرانه نشین ، شهپر فرصت بگشود *** چشم نامرد خطاکار چو از کاسه دَرید با …

ادامه نوشته »

غزل شب آخر اثری دیگر از استاد داود احمدی – باقی

مهکام-غزل شب آخر اثری دیگر از استاد داود احمدی - باقی

 غزل شب آخر   این شب آخر دلا ، بر ما فدا کاری بکن تنگم از تقدیر بد ، امشب بیا یاری بکن *** مرغ امیـّدم ز کف شد ، زآنکه یارم بر نگشت مانده ام تنها چوطفلی ، پس پرستاری بکن *** موج غم از حد برون شد ، می زند بر جان ما ناخدای کـَشتی ما باش و …

ادامه نوشته »

غزل همت ساقی شعری از داود احمدی – باقی

مجله اینترنتی مهکام-غزل همت ساقی شعری از داود احمدی - باقی

غزل همت ساقی گرچه یاران به رفاقت نبرند از یادم محنت ِ فرقت ِ ایشان  بکـَند  بنیادم آنچنانم همه در حسرت ایام وصال تا فقط  از هنر ِ مرغ  خیالم  شادم گاهم آرام و گهی سخت ، که مدهوشی مانده در حیرت و تردید  بدین اضدادم گشته از آفت دوریت ، تو گفتی به زوال همچو قحطی زده  این ، …

ادامه نوشته »

غزل نقش بی عیب اثری از داود احمدی باقی

مهکام-غزل نقش بی عیب اثری از داود احمدی باقی

  غزل نقش بی عیب حاصل غیرت ِ ما  همرهی ِ  مستان است که همی خار به چشم ِ سَخط ِ پَستان است عمرپروانه  اگر کم ، همه جا همت او تا ابد میکده ها را نَفس و دستان است آسمان ار به گـُنه ، بر سر ِ ما خیره نگشت ذکر یا  هوی ِ قلندر  پی ِ شارستان  است …

ادامه نوشته »

غزل : دامن همت – اثری از استاد داود احمدی – باقی

مهکام-غزل دامن ِ همّت- اثری از استاد داود احمدی - باقی

غزل : دامن همت ای که رو گردانی از ما ، بر گناه کهتری آبرو  از ما  بگیری ، تا نمایی  مهتری بر سلامت   باد ِ  رندان ، دامن همت  ببند باشدا روزی از این در، بهر خود  یابی  دری منّت ِ دولت چه جویی، از گلاب ِ شه نشین تا گـُلی درویش مسلک ، با تو دارد همسری ابر …

ادامه نوشته »

غزل : همدم بد صورت-اثر شاعر معاصر استاد داود احمدی – باقی

مهکام-غزل همدم بد صورت-اثر شاعر معاصر استاد داود احمدی - باقی

غزل : همدم بد صورت قصه کوتاه کن از قول دغل ، مرد مجوس قـَسم و سوز کلام ات نگرم ، یا که خروس!؟ چون توانگر نتواند که کند عرضه ی خویش می زند بر سر رعیت ، درمش  را چو دبوس گشته تقدیر بر این  دایره از روز الست شاخه ی سبز بسوزد ز تب ِ مرد عبوس دست …

ادامه نوشته »

غزل : رهزن دین-سروده شاعر گرامی استاد داود احمدی باقی

مهکام-غزل رهزن دین-سروده شاعر گرامی استاد داود احمدی باقی

غزل : رهزن ِ دین   یار می گفتم  که  دنیا  رهزن ِ دین می شود آری ، آری ، وقت پیری مال شیرین میشود حین  تابستان  نداری میل ِ گـُل ، اما  به  دی تک گـُلی در کـُنج ایوان ، جام تسکین می شود گر سر ِ سازش  ندارد  آدمی  با روزگار از چه در پیری حریفش ، یار …

ادامه نوشته »

غزل : خامُشی ِ خلوت-سروده شاعر گرانقدر داوود احمدی (باقی)

مهکام-غزل خامُشی ِ خلوت-سروده شاعر گرانقدر داوود احمدی (باقی)

غزل : خامُشی ِ خلوت یک عمر اگر بعضی ، همراه ِ مِی  و عودند گویی گِل ایشان را ، جز آب  نیفزودند نالد به خود از غیرت ، اسپند ، ولی اینان در غایت بی عاری ، خالی ز تب و دودند ره سوی فنا بردند ، در وصلت این عالـَم جمعی که بدین وادی ، دل داده و …

ادامه نوشته »

غزل : ساحره-اثر استاد داود احمدی (باقی)

مهکام-غزل ساحره-اثر استاد داود احمدی (باقی)

غزل : ساحره باده از ما ببری ، نوش ِ تو با آن دگر است وعده بر ما بدهی ، وصل ِ رقیبم خبر است قصد آن داری اگر، تا که شوی ایمن از او راحت از ساحره را ، هر که بجوید سفر است راه دریاست سراسر ، ره ِ صنعان و کنیز زآنکه گه ، رام و سبُک …

ادامه نوشته »

غزل : عکس یار-سروده غزلسرای ایرانی استاد داود احمدی – باقی

مهکام-غزل عکس یار-سروده غزلسرای ایرانی استاد داود احمدی - باقی

غزل : عکس یار    عیب و عارم بکنند این که کلاه ِ تو کج است افترا  شهرگی  آورد و خود  اینم  فرج است دلبرا ! خاطرت از گفته ی کج  تیره  مدار راست پنداری اگر ، گفته ی ایشان حَرَج است عکس یار است پریشان ، ز پی ِ لغزش دست به  ثبات  آر پیاله ، که خلل  زین …

ادامه نوشته »

غزل : هوس یار- سروده استاد داوود احمدی – باقی

مهکام-غزل هوس یار- سروده استاد داوود احمدی - باقی

غزل : هوس یار     عمر، بیهوده عجب در هوس یار گذشت روزها از پی ِ هم ، در غم دلدار گذشت جام تقدیر ِ خود این دل ، ز شب ِ تیره گرفت شب  سحر گشت ولی فرصت ِ دیدار گذشت ناله از جور تو یارا!، چو سرودم به فلک باد  دُزدانه  شنید ، از همه  اقمار گذشت زُهره گه …

ادامه نوشته »

غزل : گرداب هستی-سروده استاد داود احمدی – باقی

مهکام-غزل گرداب هستی-سروده استاد داود احمدی - باقی

غزل :  گرداب هستی حال اگر ما ، جمله بر اسرار دنیا جاهلیم کی ز لذت از معمای جهان  بی حاصلیم !؟ طرفی از حکمت نبستم ، بل به چشم بی فروغ عطر و ریحانم   بخواند  ،  تا  به باغی کاملیم پور آدم گرچه هریک بر متاعی  زد به بحر لیک از این گرداب ِ هستی ، در پی ِ …

ادامه نوشته »

مجموعه شعر آغازین از استاد داود احمدی – باقی

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده-استاد داود احمدی - باقی

آشنایی با استاد داود احمدی – باقی : چه بسیارند شاعران خوش سخنی که چون خورشید در پشت ابرهای تیره ،رخ از مردمان می پوشانند و گمنامی را به طبالی و هیاهوی دنیایی ترجیح می دهند. ولی گاهی دست تقدیر سبب ساز می شود تا در بیقراری ابرها رخ خورشید عیان شود. استاد داود احمدی متخلص به باقی یکی از …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس