مشاوره آنلاین مهکام

5 اشتباه مشاور در جلسه مشاوره

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود
5 اشتباه مشاور در جلسه مشاوره

5 اشتباه مشاور در جلسه مشاوره

5 اشتباه مشاور در جلسه مشاوره

در کتاب فنون پیشرفته مشاوره و روان درمانی اثر کریستین کنت ترجمه مسعود بابازاده چنین آمده است که :

هدف غایی و نهایی مشاوران ، روانشناسان و روان درمانگران بوجود آوردن تغییرات اساسی در افکار یا رفتار مراجعان می باشد.

برای دستیابی به این مهم ، مشاور و روان درمانگر ابتدا باید بتواند به نحو موثر و کار آمد با مراجع ارتباط برقرار نماید که در غیر اینصورت هرگز موفق به ایجاد تغییرات مورد نظر در مراجع نخواهد بود.

اما در عمل موانعی برای عدم برقراری ارتباط سازنده بین مشاور و مراجع وجود دارد که می توان این مشکلات را در پنج طبقه ی کلی دسته بندی نمود که از آن به ” پنج اشتباه رایج ارتباطی مشاور در جلسه مشاوره ” نام برده می شود.

www.mehcom.com

پنج اشتباه رایج ارتباطی مشاور در جلسه مشاوره :

اشتباه برخورد ( approach) :

مشاور در اولین برخورد یا ملاقاتی که با مراجع دارد ، عملکرد مناسب از خود نشان نمی دهد.

اشتباه تفسیر (interpretation) :

مشاور در درک دیدگاه و عقاید مراجع دچار اشتباه می شود و نمی تواند از گفتار و رفتار او ، برداشت صحیحی به عمل آورد.

468-60-بنر-تبلیغاتی-خانواده-موفق

اشتباه بیان ( language) :

در این باره باید گفت : مشاور نمی تواند از بروز واکنشهای نزاع یا گریز مراجع جلوگیر ی کند.

اشتباه قضاوت ( judgment) :

اما اشتباه در قضاوت ، زمانی اتفاق می افتد که مشاور در مورد مراجع قضاوت می کند وظیفه مشاور این است که مراجع را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد نه  قضاوت و پیشداوری  .

اشتباه قدرت ( omnipotence) :

در این اشتباه ارتباطی ، مشاور گمان می کند که همه قدرت در دست اوست و به همین دلیل ، این باور اشتباه در او شکل می گیرد که او مسئول رفتار مراجع است و باید به هر نحوی که شده ، افکار یا رفتار مراجع را تغییر دهد.

www.mehcom.com

معمولا اولین تصویری که از مشاور در ذهن مراجع نقش می بندد ، پایه ی ارتباطات بعدی مشاور و مراجع را تشکیل می دهد بنابراین ضروری  است که مشاور در این مسیر عملکرد مطلوب از خود نشان دهد تا در آینده بتواند ارتباط سازنده ایی با مراجع برقرار نماید.

منبع: فنون پیشرفته مشاوره و روان درمانی- اثر کریستین کنت-ترجمه مسعود بابازاده

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×