مشاوره آنلاین مهکام

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

بنر تبلیغاتی مدیریت خشم دکتر هلاکویی-1397

مراجع وقتی به مشاوره می آید که …

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

مراجع وقتی به مشاوره می آید که ...

مراجع وقتی به مشاوره می آید که …

مراجع وقتی به مشاوره می آید که …

معمولا مراجع وقتی به مشاوره می آید که که از نظر هیجانی درمانده می باشد .

مراجعی که از نظر هیجانی درمانده شده به روشنی قادر به تمرکز نیست و تصویر مغشوشی از جهان خود را می بیند، گویی به جنگلی خفه و پوشیده از درختان بلند که رستنی های دیگر را در زیر خود پنهان کرده اند می نگرد.

در این حال قادر نیست تک تک درختان را ببیند بلکه آنچه به چشم های او هجوم می آورد تصویری مغشوش و تیره است، در این مرحله انرژی مراجع به انتها می رسد.

او قادر نخواهد بود که گزینه های خود را پیدا کند و بنابراین امید اندکی به اقدام عملی به منظور تغییر موقعیت زندگیش دارد.

 

صفحه خط افتاده گرامافون
برخی مراجعان دچار حالتی می شوند که اصطلاحا به آن ” صفحه خط افتاده گرامافون ” می گویند آنها بارها و بارها با مشکل حل نشده ثابتی به دیدار مشاور می روند.

لازم است تا مشاور با تجربه، مهارت های لازم برای یاری کردن به چنین مراجعانی را داشته باشد تا آنها پیشرفتی مشخص و قابل مشاهده را در تغییر موقعیت های زندگی خود نشان دهند.

?منبع : کتاب مهارت های خرد گلدارد

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

×